DM WDM

DM WDM

Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Wojciecha Gudaszewskiego z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na koniec...
DM WDM

DM WDM

Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział...
DM WDM

DM WDM

Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 7 stycznia 2014 r., o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Gandży,...
DM WDM

DM WDM

Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 9 grudnia 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Adriana Dzielnickiego z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na koniec dnia...
DM WDM

DM WDM

Zarząd Domu Maklerskiego WDM S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 grudnia 2013 r. Członek Rady Nadzorczej Spółki, Pan Grzegorz Bubela, działając na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki powołał Pana...
DM WDM

DM WDM

Miejsce: Warszawa Temat: Pierwsze notowanie akcji Milestone Medical, Inc. Milestone Medical zdobył uznanie inwestorów. Kurs +55,9% Milestone Medical to pierwsza amerykańska spółka, która pozyskała kapitał i zadebiutowała na polskim rynku giełdowym w całej jego...