Hollywood

Hollywood

Raport bieżący 7/2020 Zarząd Spółki HOLLYWOOD SA z siedzibą w Sierpcu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 10.03.2020 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację z Centralnej Informacji Krajowego...
Hollywood

Hollywood

Raport bieżący 6/2020 Zarząd Spółki Hollywood Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w oparciu o §15 ust.4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych...
Hollywood

Hollywood

Raport okresowy półroczny za 2019 PSr WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018 Przychody ze sprzedaży 56 496 53 158 13 175 12 539 Zysk /strata z działalności operacyjnej -475 1 659 -111 391 Zysk/strata...
Hollywood

Hollywood

Raport bieżący 5/2020 Zarząd spółki HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu („Spółka”) informuję, że w dniu 10.03.2020r. podjął uchwałę w sprawie uruchomienia procesu połączenia spółek Hollywood Textile Service Sp. z o.o., oraz HTS MEDIJ Sp. z o.o. i HTS AMA...
Hollywood

Hollywood

Raport bieżący 4/2020 Zarząd spółki pod firmą Hollywood spółka akcyjna z siedzibą w Sierpcu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 4 lutego 2020 r., dotyczącego wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego („Komisja”)...
Hollywood

Hollywood

Raport bieżący 3/2020 Zarząd spółki pod firmą Hollywood spółka akcyjna z siedzibą w Sierpcu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2019 z dnia 25 września 2019 r., dotyczącego złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”)...