AB, Mercator

AB, Mercator

DM BOŚ wskazuje na AB i Mercator W opublikowanym 4 lutego br. raporcie analitycy DM BOŚ przedstawili swoje typy inwetycyjne na luty. Wśród spółek, które w lutym mogą zachowywać się lepiej od rynku zwracają uwagę AB i Mercator Medical. Więcej:...
Mercator

Mercator

Raport bieżący 51/2016 Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2016 r. zarząd Mercator Medical (Thailand) Co. Ltd. („MMT”), spółki zależnej Emitenta, uzgodnił główne warunki przyszłej umowy o roboty...