Orphee

Orphee

Rada Dyrektorów (Zarząd) Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje, iż w dniu 15 września 2014 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało nowego członka Rady Dyrektorów (Zarządu). Poniżej znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanego...
Orphee

Orphee

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje, że Spółka otrzymała dnia 16 września 2014 r. informację o podjęciu uchwały nr 789/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 września 2014 r., na podstawie której...
Orphee

Orphee

Rada Dyrektorów (Zarząd) Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje, o uchwałach (tłumaczonych na język polski) podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 września 2014 r.: 1. Wybór nowego Członka Rady Dyrektorów Uchwała:...
Orphee

Orphee

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15.09.2014 r. (NWZ): Ogólna liczba akcji na NWZ: 23.829.251...
Orphee

Orphee

Działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz.1538) oraz art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego...
Orphee

Orphee

Rada Dyrektorów Orphée SA („Orphée”) informuje, iż w dniu 01 września 2014 r. – w celu umożliwienia racjonalnego wykonania Planu Reorganizacji Grupy Cormay (por. raport bieżący nr 37/2013 powołujący na raporty wcześniejsze), którego celem jest przeniesienie...