Biomed-Lublin

Biomed-Lublin

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z dnia 4 października 2012 r Zarząd „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek...
Biomed-Lublin

Biomed-Lublin

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „BIOMED – LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na dzień 04.10.2012 roku Zarząd Spółki „BIOMED -LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z...
Biomed-Lublin

Biomed-Lublin

BIOMED-LUBLIN SA zmiana ogólnej liczby głosów na WZ Raport Bieżący nr 11/2012 Zarząd „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że działając na wniosek akcjonariusza Spółki, na podstawie...
Biomed-Lublin

Biomed-Lublin

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA – zawiadomienie akcjonariusza Raport bieżący 7/2012 Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o...
Biomed-Lublin

Biomed-Lublin

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku Raport Kwartalny nr 12/2012 Zarząd „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2012 roku. Podstawa...
Biomed-Lublin

Biomed-Lublin

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach Raport bieżący 6/2012 Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z...