Raport okresowy roczny za 2020 R

Raport okresowy roczny za 2020 R   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2020 2019 2020 2019 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 726,1 1 609,7 388,3 374,5 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 98,7 100,3 22,2 23,3 Zysk (strata)...

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2020 2019 2020 2019 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 068,7 2 943,2 690,4 684,7 Zysk z działalności operacyjnej 200,5 166,0 45,1 38,6 Zysk...

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR 2020 2019 2020 2019 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 068,70 2 943,20 690,40 684,70 Zysk z działalności operacyjnej 200,50 166,00 45,10 38,60 Zysk przed...

Grupa Amica podsumowuje rok 2020

Grupa Amica podsumowuje rok 2020 Największy polski producent AGD zanotował w 2020 roku ponad 3 mld zł przychodów i zwiększył zyski, mimo cały czas niepewnej sytuacji na rynku. To efekt sprzyjających tendencji popytowych w drugim półroczu, restrykcyjnej polityki...