Szacunkowe wyniki pierwszego kwartału 2021 r.

Raport bieżący 21/2021 Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie (“Emitent”), w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i poszczególnych jednostek Grupy Emitenta, szacuje, że w pierwszym kwartale 2021 roku Grupa...

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Raport bieżący z plikiem 19/2021 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu przyjęte w...