Zawarcie transakcji zabezpieczających

Raport bieżący 4/2021 Zarząd Sanok Rubber Company S.A. informuje o zawarciu w dniu 26.03.2021 roku z mBank S.A. 6 transakcji zabezpieczających kurs EUR/PLN na 2021 rok w formie korytarza zerokosztowego eksportera (Spółka dokonała zakupu opcji PUT i dla ich...

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2020 2019 2020 2019 Przychody ze sprzedaży 976 070,00 1 052 229,00 218 157,00 244 604,00 Zysk operacyjny 44 079,00 32 189,00 9 852,00 7 483,00 Zysk przed opodatkowaniem 36...

Raport okresowy roczny RR

Raport okresowy roczny RR   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2020 2 019 2020 2 019 Przychody ze sprzedaży 678 718,00 745 052,00 151 697,00 173 195,00 Zysk operacyjny 55 344,00 56 229,00 12 370,00 13 071,00 Zysk przed opodatkowaniem 42 953,00 12 110,00...

Zawarcie transakcji zabezpieczających

Raport bieżący 3/2021 Zarząd Sanok Rubber Company S.A. informuje o zawarciu w dniu 18.03.2021 roku z Santander Bank Polska S.A. 6 transakcji zabezpieczających kurs EUR/PLN na 2021 rok w formie korytarza zerokosztowego eksportera (Spółka dokonała zakupu opcji PUT i dla...

Zawarcie transakcji zabezpieczających

Raport bieżący 2/2021 Zarząd Sanok Rubber Company S.A. informuje o zawarciu w dniu 17.03.2021 roku z mBank S.A. 9 transakcji zabezpieczających kurs EUR/PLN na 2021 rok w formie korytarza zerokosztowego eksportera (Spółka dokonała zakupu opcji PUT i dla ich...