AB – Raport za III kwartał roku obrotowego 2020/2021