Amica – Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2020r.