Amica – Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021r.