Amica – Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021r.