K2 Holding – Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 r.