Mercator Medical – Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2021 r.