Mercator Medical – Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 r