Sanok Rubber – Raport Jednostkowy i Raport Skonsolidowany za rok 2020