Airway Medix

Raport bieżący 12/2019 Zarząd Airway Medix S.A. [Spółka] informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki [ZWZ], które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku jedynym akcjonariuszem posiadającym ponad 5% głosów na tym ZWZ było Adiuvo Investments S.A., która...

Airway Medix

Raport bieżący z plikiem 11/2019 Zarząd Airway Medix S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2019 r. (ZWZ). Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z...

Airway Medix

Raport bieżący z plikiem 9/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 zawierającego projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A. [Spółka] zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęte w dniu...

Airway Medix

Raport bieżący 10/2019 Zarząd Airway Medix S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki na nową, pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się od dnia 1 stycznia 2019 roku i kończącą się dnia 31...

Airway Medix

Raport bieżący z plikiem 8/2019 Zarząd Airway Medix S.A. (“Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 13:30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie. W...

Airway Medix

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od...