Orphee

Rada Dyrektorów Orphée Spółka Akcyjna z siedzibą w Genewie (Szwajcaria) (“Spółka”) informuje, iż zakończyła subskrypcję 7.000.000 emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego zarejestrowanego przez Rejestr Handlowy w Genewie w dniu 13 sierpnia...

Orphée

Orphée pozyskała kapitał na inwestycje Wszystkie akcje w zaplanowanych przez spółkę emisjach zostały objęte. Członkowie Rady Dyrektorów znacznie zwiększyli swoje zaangażowanie, inwestując 14 mln zł. Przewodniczący Rady Dyrektorów nałożył lock-up na posiadane akcje....

Orphee

Rada Dyrektorów Orphee SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje, że w dniu 21 sierpnia 2014 r. otrzymała od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie...

Orphee

Rada Dyrektorów Orphee SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje, że w dniu 21 sierpnia 2014 r. otrzymała od ING Otwarty Fundusz Emerytalny zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach...

Orphee

Rada Dyrektorów Orphee SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje, że w dniu 19 sierpnia 2014 r. otrzymała od Tomasza Tuora zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania...

Orphee

Rada Dyrektorów Orphee SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje, że w dniu 19 sierpnia 2014 r. otrzymała od PZ CORMAY S.A. zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania...