AB – Raport za I kwartał roku obrotowego 2021/2022