AB – Raport za I półrocze roku obrotowego 2021/2022