AB – Raport za III kwartał roku obrotowego 2021/2022