Alumetal – Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku