K2 Holding – Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2021 r.