Mercator Medical – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie