Mercator Medical – Skonsolidowany raporty kwartalny za trzeci kwartał 2021 r.