Zmiana Statutu Spółki.

Raport bieżący z plikiem 1/2022   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), powziął informację o wpisaniu w dniu 3 stycznia 2022 roku zmian w...