Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2023-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023...