Polityka dywidendowa TIM S.A. na lata 2021-2023.

Raport bieżący 10/2021 TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, ż w dniu 22 marca 2021 roku Zarząd TIM S.A. podjął uchwałę na mocy której przyjął Politykę dywidendową TIM S.A. na lata 2021 – 2023 w treści zamieszczonej poniżej.   Założenia polityki...