Pandemia wspiera dystrybutorów IT, AB na topie

Pandemia wspiera dystrybutorów IT, AB na topie Rok 2020 nieodłącznie kojarzony będzie z pandemią. Czas lockdownów, zdalnego nauczania czy pracy w systemie home office wymógł zwiększone zapotrzebowanie na notebooki czy smartfony. Eksperci wskazują na wrocławskie AB...

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2020 2019 2020 2019 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019 Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów...

Raport okresowy roczny za 2020 R

Raport okresowy roczny za 2020 R   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2020 2019 2020 2019 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów 935727 798417...