Zmiana adresu Emitenta

Raport Bieżący nr 23/2022   Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 22/2022 z dnia 27 października 2022 r. przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż dotychczasowy adres siedziby (ul. Romana...

Zmiana kapitału zakładowego i siedziby Emitenta

Raport Bieżący nr 22/2022   Zarząd Gamedust S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla...

Compremum wybuduje rurociągi solanki za blisko 191 mln zł

Compremum wybuduje rurociągi solanki za blisko 191 mln zł Giełdowa spółka Compremum rozwija zdywersyfikowaną działalność biznesową, w której istotną rolę pełni budownictwo specjalistyczne. Do portfela zamówień w tym obszarze dołączyła właśnie umowa ze spółką...