Powołanie osoby nadzorującej

Raport bieżący 2/2023   Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 stycznia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu Pana Wojciecha Armuły do pełnienia funkcji...