Raport okresowy półroczny za 2023 PSr

Raport okresowy półroczny za 2023 PSr

Raport okresowy półroczny za 2023 PSr   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody netto ze sprzedaży usług 31 520 24 984 6 833 5 381...
Zawarcie przez Emitenta umowy

Zawarcie przez Emitenta umowy

Raport bieżący 17/2023 Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2023 roku podpisał z osobą powiązaną ze Spółką Umowę pożyczki (Umowa) do łącznej kwoty...
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

Raport Bieżący nr 13/2023   Zarząd GAMEDUST S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2023 roku Spółka odebrała oświadczenie Pana Łukasza Górskiego o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem złożenia...