Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania przez Spółkę listu intencyjnego (LOI) od Altavia – Kamikaze sp. z o. o. zawierającego wstępną niewiążącą ofertę nabycia 100 % udziałów i akcji spółek zależnych – A

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania przez Spółkę listu intencyjnego (LOI) od Altavia – Kamikaze sp. z o. o. zawierającego wstępną niewiążącą ofertę nabycia 100 % udziałów i akcji spółek zależnych – A

Raport bieżący 18/2023   Zarząd „Fabrity Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16...