Raport okresowy półroczny za 2021 PSr

Raport okresowy półroczny za 2021 PSr WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2021 półrocze/2020 półrocze / 2021 półrocze /2020 SKONSOLIDOWANE Wybrane skonsolidowane dane finansowe 01.01.-30.06.2021 01.01.-30.06.2020 01.01.-30.06.2021 01.01.-30.06.2020...