Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AB S.A.

Raport bieżący z plikiem 8/2021   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (“Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym...

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący z plikiem 58/2021   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402ą i art....