Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący z plikiem 16/2023   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402ą i art....