Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie.

Raport bieżący z plikiem 9/2023   Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Sanok RC S.A. przekazuje informację otrzymaną 16-go maja 2023 roku od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska...

Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Raport bieżący z plikiem 21/2023   Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie i warunkach...

Informacja otrzymana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Raport bieżący z plikiem 16/2023   Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w dniu 16 maja 2023 roku otrzymał zawiadomienie od...