Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023...