Zawarcie przez Emitenta umowy

Zawarcie przez Emitenta umowy

Raport bieżący 19/2023 Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 14 listopada 2023 roku wpłynęła do Spółki podpisana z osobą powiązaną ze Spółką Umowa pożyczki...
Raport okresowy za III kwartał roku 2023

Raport okresowy za III kwartał roku 2023

Raport Kwartalny nr 14/2023 Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje w załączeniu raport okresowy za III. kwartał 2023 roku.       Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje...