Grupa Amica podsumowuje rok 2021

Grupa Amica podsumowuje rok 2021 Największy polski producent AGD odczuł przybierającą na sile presją kosztową, która wraz z efektem wysokiej bazy porównawczej wpłynęła na dynamiki rezultatów finansowych prezentowane w ujęciu rok do roku, pomimo dwucyfrowego tempa...

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR 2021 2020 2021 2020 Przychody z umów z klientami 3 433,90 3 068,70 751,90 690,40 Zysk z działalności operacyjnej 149,90 200,50 32,80 45,10 Zysk przed opodatkowaniem 144,90 193,70 31,70...

Raport okresowy roczny RR

Raport okresowy roczny RR   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR 2021 2 020 2021 2 020 Przychody z umów z klientami 1 982,70 1 726,10 434,10 388,30 Zysk z działalności operacyjnej 68,30 98,50 15,00 22,20 Zysk przed opodatkowaniem 105,10 144,20 23,00 32,40 Zysk netto...