Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2021 RS

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2021 RS   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2021 2020 2021 2020 Wybrane skonsolidowane dane finansowe 01.01.-31.12.2021 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2021 01.01.-31.12.2020 PLN PLN EUR EUR Przychody netto ze...

Raport okresowy roczny za 2021 R

Raport okresowy roczny za 2021 R   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2021 2020 2021 2020 Wybrane dane finansowe 01.01.-31.12.2021 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2021 01.01.-31.12.2020 PLN PLN EUR EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i...

Raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2021

Raport Roczny nr 7/2022   Zarząd spółki MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2021.       Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...