Raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2021

Raport Roczny nr 7/2022   Zarząd spółki MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2021.       Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej (i) doręczenia zawiadomienia od znaczącego akcjonariusza Spółki o przystąpieniu do rozmów z potencjalnym inwestorem zainteresowanym nabyciem akcji Spółki oraz propozycji podpisania

Raport bieżący 14/2022   Zarząd Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach (dalej: Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (“MAR”) przekazuje poniższe...