Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2021 RS

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2021 RS   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2021 2020 2021 2020 Przychody netto ze sprzedaży usług 106 537 103 917 23 274 23 226 Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 6 424 8 686 1 403 1 941 EBITDA 9 213...

Raport okresowy roczny za 2021 R

Raport okresowy roczny za 2021 R   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2021 2020 2021 2020 Przychody netto ze sprzedaży usług 10 762 10 148 2 351 2 268 Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) -438 -612 -96 -137 EBITDA 1 288 1 162 281 260...

Informacja o wyborze firmy audytorskiej

Raport bieżący z plikiem 7/2022   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Raport bieżący 07/2022   Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl  ...

Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

Raport bieżący 16/2022   W nawiązaniu do raportu bieżącego 42/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku oraz 10/2022 z dnia 8 marca 2022 roku Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2022 roku, została zawarta umowa z...