Otrzymanie oferty zakupu akcji Spółki Oktawave S.A.

Raport bieżący 6/2022   W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z 12.04.2022 r., Zarząd “K2 Holding” S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. Spółka otrzymała od Netia S.A. ofertę (“Oferta”) zakupu 100 %...