Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcjii

Raport bieżący z plikiem 11/2022   Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z realizacją przez Spółkę programu nabywania akcji własnych („Program skupu akcji”) na warunkach...

Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

Raport okresowy półroczny za 2022 PSr   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021 DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ...