Grupa Sanok Rubber podsumowuje 2022 rok

Grupa Sanok Rubber podsumowuje 2022 rok

Grupa Sanok Rubber podsumowuje 2022 rok Notowany na GPW globalny dostawca elementów gumowych i gumowo-metalowych dzięki podjętym działaniom optymalizacyjnym ma za sobą bardzo dobry kwartał i cały rok, notując rekordowe przychody, wzrost operacyjnego cash flow i...
Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2022 2021 2022 2021 Przychody ze sprzedaży 1 388 621,00 1 171 680,00 296 190,00 255 965,00 Zysk operacyjny 57 335,00 39 850,00 12 229,00 8 706,00 Zysk przed opodatkowaniem 56...
Raport okresowy roczny RR

Raport okresowy roczny RR

Raport okresowy roczny RR   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2022 2 021 2022 2 021 Przychody ze sprzedaży 968 768,00 808 423,00 206 635,00 176 608,00 Zysk operacyjny 59 259,00 57 296,00 12 640,00 12 517,00 Zysk przed opodatkowaniem 38 688,00 49 926,00...