Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2022 2021 2022 2021 Ilość sprzedanych wyrobów – tony 247 784,00 230 615,00 247 784,00 230 615,00 Przychody z umów z klientami 3 266 398,00 2 186 948,00 696 713,00 477...
Raport okresowy roczny RR

Raport okresowy roczny RR

Raport okresowy roczny RR   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2022 2 021 2022 2 021 Przychody z działalności holdingowej 179 087,00 44 012,00 38 199,00 9 615,00 Zysk z działalności operacyjnej 156 553,00 26 150,00 33 392,00 5 713,00 EBITDA 157 352,00 26...
Artur Pruziński Account Directorem w K2 Precise

Artur Pruziński Account Directorem w K2 Precise

Artur Pruziński Account Directorem w K2 Precise   Artur Pruziński awansował na stanowisko Account Directora w K2 Precise (Grupa K2).   Artur Pruziński jest odpowiedzialny za realizację celów jakościowych oraz biznesowych zarówno obsługiwanych klientów, jak również K2...