Grupa Amica podsumowuje rok 2022

Grupa Amica podsumowuje rok 2022 Największy polski producent AGD odczuwał presję kosztową i popytową, ale jednocześnie z sukcesem wzmocnił płynność finansową, zmniejszył zadłużenie i jest przygotowany na różne scenariusze rozwoju sytuacji na europejskim rynku AGD....

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR   WYBRANE DANE FINANSOWE zł w tys. EUR 2022 2022 Przychody z umów z klientami 3 415,80 3 433,90 728,70 751,90 Zysk z działalności operacyjnej 18,10 149,90 3,90 32,80 Zysk przed opodatkowaniem 3,80 144,90 0,80 31,70 Zysk...

Raport okresowy roczny RR

Raport okresowy roczny RR   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2022 2022 Przychody z umów z klientami 1 825,10 1 982,70 389,30 434,10 Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej -29,90 68,30 -6,40 15,00 Zysk przed opodatkowaniem 41,00 105,10 8,70 23,00 Zysk...