Zawarcie transakcji zabezpieczających

Zawarcie transakcji zabezpieczających

Raport bieżący 15/2024 Zarząd Sanok Rubber Company SA informuje o zawarciu w dniu 11.06.2024r z PKO BP SA, 6 transakcji zabezpieczających kurs EUR/PLN na rok 2024, w formie korytarza zerokosztowego eksportera (Spółka dokonała zakupu opcji PUT i dla ich sfinansowania...
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

Raport bieżący z plikiem 7/2024 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje biece i okresowe Raport bieżący 7/2024   Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu...
Wprowadzenie korekty redakcyjnej w treści Raportu bieżącego Nr 05/2024 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie przekazania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 11 czerwca 2024 roku

Wprowadzenie korekty redakcyjnej w treści Raportu bieżącego Nr 05/2024 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie przekazania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 11 czerwca 2024 roku

Raport bieżący z plikiem 6/2024 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje biece i okresowe Raport bieżący 6/2024   Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu...