Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A. Wnioski akcjonariuszy w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy.

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A. Wnioski akcjonariuszy w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy.

Raport bieżący z plikiem 14/2024 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku („Spółka”), działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek...